Liv och Investment Management

Foto: En kvinna och två män samtalar

Liv

Vi ansvarar för all livförsäkringsverksamhet inom SEB. Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder trygghet i livets alla olika skeden genom försäkrings- och trygghetslösningar. Vårt utbud omfattar ett komplett sortiment produkter inom trygghetsområdet – för både privatpersoner och företag.

Handläggare

Som handläggare ansvarar du för att handlägga försäkringsärenden inom olika områden.

Försäkringsrådgivare företag

Som försäkringsrådgivare företag har du som huvuduppgift att ansvara för att möta privat- och företagskundernas samlade behov av bank- och försäkringstjänster. Du ger med andra ord råd kring rätt produkt till rätt pris med rätt servicepaket.

Aktuarie

En aktuarie har som huvuduppgift att, med försäkringsmatematiska och finansiella modeller, analysera och kvantifiera försäkringsåtaganden och värdera osäkerheten i dessa.

Titta på en intervju med Lena Hallström, Produktutvecklingschef