Lärande och utveckling

Vår verklighet är en digital och föränderlig värld som utmanar oss på nya sätt. Därför har vi ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi tror att kontinuerligt lärande är viktigt. 

Vi är stolta över att ha en egen SEB läroplattform, Campus. För att underlätta lärandet använder vi moderna metoder och effektiva verktyg såsom kortfilmer, interaktiva presentationer och webbaserade utbildningar. Vi har skapat Campus för att göra det enkelt för våra anställda att lära och upptäcka sina utvecklingsmöjligheter.

Vi vet också att lärande sker i det dagliga arbetet och i sociala interaktioner. Därför erbjuder vi mentor-program, jobb-skuggning och andra former av vardagligt lärande.