Utveckling

Det är vår ambition att alltid ge våra anställda verktyg för att nå sin fulla potential och vi är stolta över att vi har vårt eget Campus på vår väg mot att skapa morgondagens bank och arbetsplats.

I vårt Campus använder vi moderna metoder och effektiva verktyg för att underlätta lärandet, såsom kortfilmer, interaktiva presentationer och webbaserade utbildningar. Vi har skapat Campus för att göra det enkelt för våra anställda att lära och upptäcka sina utvecklingsmöjligheter.

Vi vet också att lärande sker i det dagliga arbetet och i sociala interaktioner. Därför erbjuder vi mentor-program, jobb-skuggning och andra former av vardagligt lärande.