Koncernstaber och kontrollfunktioner

Vi är en stor samling specialister som på olika sätt stöttar övriga organisationen med vår expertis. Totalt finns sex staber och lika många kontrollfunktioner – på sammanlagt cirka 1 400 medarbetare som alla bidrar i det arbetet.

Vilka roller som finns skiljer sig från stab till stab. Men det finns ändå vissa likheter och vissa roller som återfinns inom flera staber. Exempelvis:

Controller

Som Controller har du fokus på processer, flöden och kapital – samt hur man kan förbättra dessa. Det är också du som kontrollerar att affären håller sig till regelverket.

Specialist/rådgivarroll

Som specialist är du expert inom ditt område. Din uppgift är att bidra med din expertis, exempelvis inom HR eller kommunikation, och rådge till den del av organisationen som just din stab stöttar.

Gruppchef/avdelningschef

Du ansvarar för att leda din grupp i det dagliga arbetet – oavsett område ni verkar inom. Du får leda, inspirera och coacha dina medarbetare att prestera sitt bästa utifrån givna resultatmål.