Kapitalförvaltning

Hos oss finner våra kunder alla typer av kapitalförvaltnings- , rådgivnings- och private banking-tjänster. Vårt utbud omfattar aktier, private equity, fastighetsfonder samt hedgefonder. Verksamheten bedrivs i de nordiska och baltiska länderna samt i Luxemburg, Tyskland, Singapore och Schweiz.

Exempel på roller 

Private Banker

Som Private Banker får du bland annat rådge kunden kring hans eller hennes hela ekonomi. Du får också totalansvaret för de risker som är förknippade med kunden, både vad gäller investeringar och krediter.

Client Assistant, Private Clients

Som Client Assistant får du, under eget ansvar, exempelvis aktivt erbjuda och följa upp privatkunder kring erbjudanden för bank- och finansieringslösningar. Allt utifrån kundens behov.

Portfolio Manager, Investment Banking

Som Portfolio Manager får du bland annat ansvar för att hantera kvantitativa investeringsstrategier och förbättringsprodukter. Du får också bidra i arbetet med att utveckla och komplettera vår produktportfölj.