Arbeta inom Affärsstöd

Inom Affärsstöd arbetar vi med att stötta den dagliga verksamheten för SEB:s kunder genom att säkerställa att våra digitala kanaler fungerar utan avbrott och att betalningar processas korrekt. Vi arbetar agilt i korta sprintar och vår IT-utveckling drivs alltid i mindre etapper för att säkerställa snabba leveranser som möter både våra kunders och affärsverksamhetens behov.