Att arbeta på SEB

Att arbeta på SEB är att vara en del av en positiv kraft i samhället genom det vi gör och hjälper andra att uppnå med innovativa lösningar. Vi är stolta över vårt starka arv av entreprenörskap och långsiktiga kundrelationer byggda på förtroende och engagemang. Som arbetsgivare är vi övertygade om att mångfald och inkludering är avgörande för att lyckas och med rätt attityd är du välkommen till vårt team.

Våra ledare

Våra ledare finns här för att bygga starka team genom empatiskt lyssnande och ett fokus på att driva förändringar, främja innovation och skapa en kultur som bygger på våra värderingar, vårt syfte och vision.

Läs mer

Lärande och utveckling

Vår verklighet är en digital och föränderlig värld som utmanar oss på nya sätt. Därför har vi ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi tror att kontinuerligt lärande är viktigt.

Läs mer

Hälsa och förmåner

Vi har en tydlig hälsostrategi i SEB och arbetar proaktivt med att främja och uppmuntra en hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och fritid.

Läs mer