Att arbeta på SEB

Vi strävar efter att vara en arbetsplats som attraherar och behåller människor som vill växa och utvecklas hos oss, och som arbetar för att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Vi skapar utvecklings­möjligheter och vill att våra medarbetare alltid ska känna sig uppskattade, inkluderade och engagerade.

Banksektorn  genomgår  stora och genomgripande  förändringar. Förväntningar från kunder och intressenter, ny teknik och nya regelverk kommer att fortsätta att ändra våra förutsättningar. Det innebär att det blir än viktigare för oss att hela tiden utveckla våra medarbetare med rätt kompetens och värderingar. 

Team och ledarskap

Vi är övertygade om att bra ledarskap är viktigt och grundläggande för vår framgång. Våra ledare är ansvariga för att skapa rätt förutsättningar för engagemang, prestation och utveckling av våra medarbetare.

Läs mer

Lärande och utveckling

Vår verklighet är en digital och föränderlig värld som utmanar oss på nya sätt. Därför har vi ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi tror att kontinuerligt lärande är viktigt.

Läs mer

Hälsa och förmåner

Vi har en tydlig hälsostrategi i SEB och arbetar proaktivt med att främja och uppmuntra en hälsosam livsstil och en bra balans mellan arbete och fritid.

Läs mer