Tre strategiska prioriteringar

Ledande kundupplevelser

Utveckla långsiktiga kundrelationer baserade på förtroende. Kunderna ska känna att den service och rådgivning som erbjuds bygger på insikt om deras behov, är tillgängliga på deras villkor och att SEB proaktivt för deras bästa delar med sig av sin kunskap.

Motståndskraft och flexibilitet

Upprätthålla motståndskraft och flexibilitet för att kunna anpassa verksamheten till rådande marknadsförhållanden. Motståndskraften bygger på kapitalstyrka medan utrymme för nya investeringar skapas med hjälp av kostnadseffektivitet.

Tillväxt inom styrkeområden

Stora företag och finansiella institutioner
Fortsätta växa och fördjupa kundrelationerna i Norden och Tyskland med hjälp av fullsortimentserbjudanden och digitala kundportaler samt att selektivt attrahera utvalda företagskunder i Storbritannien.

Små och medelstora företag i Sverige
Utveckla och bredda erbjudandet till små och medelstora företag med utgångspunkt i proaktivitet och rådgivning samt även attrahera nya kunder.

Sparerbjudande till privatpersoner och företag
Skapa tillväxt genom att erbjuda lättillgängliga rådgivningsbaserade digitala lösningar inklusive försäkringar för att möta kundernas behov av långsiktigt sparande.