Tre fokusområden

Ledande inom service

SEB:s kundfokus handlar om att utnyttja digitala lösningar och stöd för att skapa en ledande kundupplevelse inom alla områden. Detta omfattar personlig rådgivning men också en omvandling så att den första servicekontakten blir genom digitala lösningar och portaler. Detta för att kunderna ska kunna välja var och på vilket sätt de vill betjänas.

Mål:
Att nå den ledande positionen avseende kundupplevelse inom alla utvalda kundsegment. 

Digitalisering

SEB strävar efter att erbjuda tillgång via olika kanaler genom att utveckla individanpassade rådgivningsverktyg och gränssnitt baserat på information från sina kunddatabaser. SEB kommer också att digitalisera och automatisera interna processer för att förbättra effektiviteten.

Mål:
Att erbjuda heltäckande service oavsett kanal och att majoriteten av transaktionerna är digitala.

Kompetens hos nästa generation

SEB:s vision kommer gradvis att leda till ett kompetensskifte där de kundansvarigas roll breddas och där kunskap inom design, dataanalys och IT-utveckling ökar. SEB ska fortsätta att locka rätt talanger och tillhandahålla rätt utbildning för befintlig personal i linje med medarbetarstrategin.

Mål:
Att vara den mest attraktiva arbetsgivaren.