Stark konjunktur men geopolitisk oro

Ny teknik, nya kundbeteenden och nya regelverk är omvärldsfaktorer som på ett påtagligt sätt påverkar bankers verksamhet. 

Världsekonomin fortsätter att utvecklas starkt, trots ökad geopolitisk osäkerhet.

Stark konjunktur men geopolitisk oro

Under 2017 fortsatte världsekonomin att utvecklas starkt samtidigt som ränteläget förblev lågt. Den geopolitiska oron ökade medan finansmarknaderna fortsatte att utvecklas positivt.

Geopolitiska spänningar, globala obalanser och de senaste årens stora migrationsströmmar är faktorer som på ett påtagligt sätt påverkar omvärldsläget.

Förändrat kundbeteende

Många privatpersoner föredrar i dag att göra sina bankaffärer i mobilen hellre än via internetbanken eller kontor. Det betyder ökad efterfrågan på bättre gränssnitt, större tillgänglighet och mer avancerad digital service. Med den nuvarande demografiska utvecklingen måste enskilda individer ta ett större ansvar för sin långsiktiga finansiella trygghet och välfärd. Med det följer ett behov av kvalificerad ekonomisk rådgivning och relevanta sparerbjudanden.

Digitaliseringen ritar om kartan

Ny teknik, nya aktörer samt ändrade regleringar och kundbeteenden håller sedan några år på att rita om kartan för vilka som kan erbjuda banktjänster samt vilka tjänster som banker kan erbjuda och på vilket sätt. Den snabba utvecklingen innebär att mogna universalbanker möter konkurrens från fintechbolag, som ofta utvecklar lösningar för specifika finansiella tjänster.

Utvecklingen går mot att banker, med sina stora kundbaser, samarbetar eller går in i partnerskap med nya aktörer i syfte att skapa tjänster tillsammans, utveckla sitt erbjudande och förbättra kundupplevelsen.

Blockkedjeteknik och artificiell intelligens (AI) är tekniker som utvecklas snabbt och förväntas komma att få stor inverkan även på banker.