Förvärv och avyttringar

1800-talet

1856 Stockholms Enskilda Bank grundas
1864 Skandinaviska Banken grundas i Göteborg

1900-talet

1972 Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken går samman
1982 SEB International
1997

  • Förvärvar Trygg Hansa
  • Förvärvar  Ane Gyllenberg

1998

  • ABB Investment Management
  • Förvärv av tre baltiska banker

1999 

  • Förvärvar BfG – Tyskland
  • Säljer av Trygg Hansas sakförsäkringsrörelse till Codan
2000 – 2006

2000 Förvärvade BOS – Polen
2002 Köp av Europay Norway (rätten till varumärket Eurocard i Norge)
2004

  • Förvärvade Codan – Danmark
  • Förvärvade Bank Agio – Ukraina
  • SEB Kort köpte Eurocards kortutgivningsverksamhet i Danmark 

2005 Förvärvade Privatbanken Norge

2007 –

2007 Förvärvade Factorial – Ukraina

2007-03-30
SEB säljer sin verksamhet inom bilfinansiering, ÅF Bil

2007-04-26
SEB säljer sina fastigheter i Baltikum till Homburg Invest Inc.

2007-11-26

SEB förvärvar Key Asset Management

2008-06-02

SEB säljer aktieinnehav i NCSD till Euroclear

2008-07-02

SEB förvärvar GMAC Commercial Finance i Polen

2009-11-18

SEB säljer börsandelar i Tallinn och Vilnius börserna till NASDAQ OMX Nordic

2010-07-12

SEB säljer den tyska kontorsrörelsen till Santander

2011-02-23

SEB förvärvar Irish Life International

2011-03-28

SEB köper DnB NOR:s bostadslåneportfölj

2011-11-18

SEB säljer kontorsrörelsen i Ukraina till Eurobank Group

2014-01-15

SEB Kort förvärvar Nets Business Eurocard-verksamhet i Finland

2014-05-28

SEB säljer kortinlösenverksamhet till Nordic Capital

2014-05-06

SEB förvärvar del av FörsäkringsGirot

2014-10-03

SEB säljer finansiellt innehav av MasterCard aktier

2015-03-19

SEB säljer fastighetsförvaltningsverksamheten i Tyskland

2017-12-14

SEB avyttrar SEB Pension i Danmark