Att investera i SEB

Genom åren har SEB kapitaliserat på sin mångåriga position som ledande bank för storföretag i Norden och sin finansiella styrka. 2011-2016 har värdet på SEB:s A-aktie stigit med 119 procent.

Långsiktigt perspektiv

SEB har varit företagens bank sedan den grundades av A. O. Wallenberg 1856. Familjen Wallenberg är fortfarande djupt engagerad i bankens nuvarande och framtida verksamhet. Det finns ett tydligt samband mellan kundernas utveckling och utvecklingen av bankens resultat. Därutöver har bankens riktade satsningar på tillväxt inom sina styrkeområden – företagsaffärer och långsiktigt sparande – haft en
positiv effekt.
Den som investerar i SEB tror på en positiv ekonomisk utveckling i bankens hemmamarknader – Norden, Baltikum och Tyskland – och på bankens förmåga att utnyttja den över tid samt att parera en negativ utveckling på ett effektivt sätt.

Avkastning

Avkastningen på en aktieinvestering beror inte bara på kursen utan även på utdelningen. Om marknadsvärdet sjunker finns det möjlighet att utdelningen kompenserar. SEB:s årsstämma beslöt att dela ut 5:50 kronor, 113 procent, av vinsten per aktie för 2016. Direktavkastningen (det vill säga utdelning i relation till börskurs) för 2016 är 6 procent baserat på den föreslagna utdelningen. Målet är att dela ut 40 procent eller mer av vinst per aktie.