Att investera i SEB

Genom åren har SEB kapitaliserat på sin mångåriga position som ledande bank för storföretag i Norden och sin finansiella styrka. Under de senaste fem åren har aktiekursen för SEB:s A-aktie stigit med 74 procent.

Långsiktigt perspektiv

SEB har varit företagens bank sedan den grundades av A. O. Wallenberg 1856. Familjen Wallenberg är fortfarande djupt engagerad i bankens nuvarande och framtida verksamhet. Det finns ett tydligt samband mellan kundernas utveckling och utvecklingen av bankens resultat. Därutöver har bankens riktade satsningar på tillväxt inom sina styrkeområden – företagsaffärer och långsiktigt sparande – haft en positiv effekt.
Den som investerar i SEB tror på en positiv ekonomisk utveckling i bankens hemmamarknader – Norden, Baltikum och Tyskland – och på bankens förmåga att utnyttja den över tid samt att parera en negativ utveckling på ett effektivt sätt.

Avkastning

Avkastningen på en aktieinvestering beror inte bara på kursen utan även på utdelningen. Om marknadsvärdet sjunker finns det möjlighet att utdelningen kompenserar. SEB:s årsstämma beslöt att dela ut 6:00 kronor plus en engångsutdelning på 50 öre, motsvarande 61 procent av vinsten per aktie för 2018. Direktavkastningen (det vill säga utdelning i relation till börskurs) för 2018 är 7,5 procent baserat på den föreslagna utdelningen. Målet är att dela ut 40 procent eller mer av vinst per aktie.