Vår strategi

Under det gångna året arbetade SEB med en färdplan för framtiden, Vision 2025. Med utgångspunkt i den formulerades den framtida strategin och även bankens vision och syfte – det som särpräglar SEB.

De tre strategiska prioriteringarna återspeglar bankens inriktning i ett längre perspektiv och de tre fokusområdena är nyckeln till att förverkliga affärsplanen för 2016– 2018.

Ambitionen är att åstadkomma verkligt kundfokus i en digitaliserad värld med målet att vara den klart ledande nordiska banken för företag och institutioner och den bästa universalbanken i Sverige och Baltikum. 

Det förväntade finansiella resultatet av strategin och affärsplanen återspeglas i styrelsens finansiella mål – för kärnprimärkapitalrelationen, räntabiliteten och utdelningen.

Vision

Att leverera service i världsklass till våra kunder.

Syfte

Vi är övertygade om att entreprenöriellt tänkande liksom innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld. Vi finns här för att göra det möjligt för dem att uppnå sina ambitioner och lyckas i såväl goda som svåra tider.