SEB:s resultat från EBA:s Transparency Test 2016

SEB noterar publikationer på fredagen 2 december 2016 från European Banking Authority (EBA) och Finansinspektionen beträffande informationen av årets transparensövning, som skett inom den Europeiska unionen, och fullgörandet av EBA:s styrelses beslut.