SEB:s resultat från EBA:s Transparency Test 2015

SEB noterar dagens publikationer från European Banking Authority (EBA) och Finansinspektionen beträffande informationen av årets transparensövning, som skett inom den Europeiska unionen, och fullgörandet av EBA:s styrelses beslut.