SEB säljer finansiellt innehav av MasterCard aktier

SEB har avyttrat hela sitt innehav av aktier i Mastercard Inc, vilket motsvarar mindre än 0,2 procent av bolagets aktiekapital.

Innehavet inom SEB Kort går tillbaka till när Mastercard var en medlemsägd organisation, medan det i dag är noterat på New York-börsen.

Reavinsten efter skatt beräknas uppgå till 1,1 miljarder kronor kommer att ingå i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet. Eftersom innehavet har marknadsvärderats över eget kapital som Övriga totalintäkter kommer storleken av SEB:s egna kapital att vara opåverkat. Den positiva effekten på kapitalkvoterna beräknas till 20 punkter, vilket vid slutet av juni skulle ha inneburit en kärnprimärkapitalkvot om 16,2 procent och kapitaltäckningsgrad om 20,7 procent, proforma.

Försäljningen påverkar inte SEB:s kortverksamhet. SEB har ett brett erbjudande till företagskunder där effektiva betalningslösningar är en viktig del. SEB är den ledande aktören inom företagskort i Norden med närmare fyra miljoner kort utgivna under varumärken som Eurocard, MasterCard, Visa och Diners Club.

För mer information:
Viveka Hirdman-Ryrberg, kommunikationsdirektör,
08-76385 77, 070-550 3500

Ulf Grunnesjö, IR-chef,
08-763 8501, 070-763 8501