Årlig rapportering

SEB rapporterar årligen om händelser, framsteg och aktiviteter inom hållbarhetsområdet. Vår ambition är att föra en öppen och transparent dialog med våra intressenter. SEB:s rapporter inom hållbarhetsområdet presenteras nedan. Vi rapporterar i enlighet med Svenska årsredovisningslagen (baserat på EU-direktivet), och ramverket Global Reporting Initiative (GRI) Standard, core option.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller behöver ytterligare information.

Rapporter 2020

Hållbarhetsrapport 2020  
(sidor från Årsredovisningen, sid 40–58)

Hållbarhetsnoter 2020
(sidor från Årsredovisningen, sid 196–214)

Principerna för ansvarsfull bankverksamhet (på engelska)

Sustainability Accounting Standards Board, SASB (på engelska)

Rapporter 2019

Hållbarhetsrapport 2019  
(sidor från Årsredovisningen, sid 32–38 samt 20–22)

Faktabok, inkl. GRI (på engelska)

Equator Principles-rapportering (på engelska)

Rapporter 2018

Hållbarhetsrapport 2018  

(sidor från Årsredovisningen, sid 67–73)

Faktabok, inkl. GRI (på engelska)

SDG-rapport 2018 (på engelska)

Equator Principles-rapportering (på engelska)

Rapporter 2017

Hållbarhetsrapport 2017  
(sidor från Årsredovisningen, sid 67–71)

Hållbarhetsöversikt 2017 
Om SEB:s hållbarhetsarbete, ambitioner och resultat, inklusive höjdpunkterna för 2017.

Faktabok, inkl. GRI (på engelska)

Equator Principles-rapportering (på engelska)

Rapporter 2016

Hållbarhetsrapport 2016

Faktabok, inkl. GRI (på engelska)

Equator Principles-rapportering

Rapporter 2015

Hållbarhetsrapport 2015

Hållbarhetsrapport 2015 on-line

Faktabok, inkl. GRI (på engelska)

Equator Principles-rapportering

Rapporter 2014

Hållbarhetsrapport 2014 (inkl. GRI och nyckeltal)

SEB Equator Principles reporting 2014

Rapporter 2013

Hållbarhetsrapport 2013 (inkl. GRI)

CS Fact Book 2013 (på engelska)

SEB Equator Principles reporting 2013

UN Global Compact Communication on Progess 2013 (på engelska)

Rapporter 2012

Hållbarhetsrapport 2012 (inkl. GRI)

CS Fact book 2012 (på engelska)

UN Global Compact Communication on Progress 2012 (på engelska)

SEB Equator Principles reporting 2012 (på engelska)

Rapporter 2011

Hållbarhetsrapport 2011

CS Fact book 2011 (på engelska)

GRI Content index 2011 (på engelska)

Equator Principles Reporting 2011 (på engelska)

Rapporter 2010

Hållbarhetsrapport 2010

GRI Content index 2010 (på engelska)

Global compact communication on progress 2010 (på engelska)

Rapporter 2009

Hållbarhetsrapport 2009 (på engelska)

GRI compliance table 2009 (på engelska)

Global compact communication on progress 2009 (på engelska)

Rapporter 2007 – 2008

Hållbarhetsrapport 2008

Hållbarhetsrapport 2007 (på engelska)