Fakta kring försäljningen av kortinlösenverksamheten

SEB har träffat avtal om försäljning av Euroline AB till Nordic Capital för 2,2 miljarder kronor på skuldfri basis.

Som kommunicerat i dagens pressmeddelande säljer SEB kortinlösenverksamheten till Nordic Capital. Verksamheten bedrivs i bolaget Euroline AB med offentlig årsredovisning tillgänglig hos bolagsverket. I följande länk finns de huvudsakliga finansiella fakta för bolaget.

http://www.allabolag.se/5562339423/bokslut 

I korthet påverkas SEB:s finansiella situation som följer i samband med att transaktionen slutförs, vilket i nuläget beräknas ske under fjärde kvartalet 2014:

  • Balansräkningen minskar med 2 miljarder kronor.
  • Riskvägda tillgångar är oförändrade.
  • Realisationsvinsten om cirka 1,9 miljarder kronor bokas som Övriga intäkter inom division Kontorsrörelsen. Realisationsvinst vid försäljning av dotterbolag är inte skattepliktig.
  • Kärnprimärkapitalrelationen förstärks med cirka 0,3 procentenheter.

Rörelseresultat för den sålda verksamheten uppgår till cirka 150-200 miljoner kronor på årsbasis. Effekten på SEB:s kostnader är marginell och därmed kvarstår kostnadstaket om högst 22,5 miljarder kronor för 2014 och 2015.