Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB: Information presenterad i EBA:s Transparency Exercise

Europeiska Bankmyndigheten (EBA) har publicerat på sin hemsida resultatet från 2016 års EBA Transparency Exercise.

I denna kartläggning av europeiska banker har SEB ingått, och de rapporterade siffrorna finns nu tillgängliga på SEB:s hemsida.

EBA:s mål med denna rapport är att samla in och presentera information i syfte att stärka marknadsdisciplinen och skingra kvarvarande tvivel om EU-bankernas exponeringar utifrån de betydande framsteg EU-bankerna har visat på kapitalsidan. Rapporten innehåller uppgifter om sammansättning av bankernas kapitalbas, riskvägda tillgångar, exponeringar mot stater, kreditrisk, marknadsrisk och värdepapperisering. Informationen har sammanställts för respektive bank och avser perioderna 31 december 2012 samt 30 juni 2013.

Respektive riskvägda tillgångar beräknas enligt Basel II. Kreditrisken klassificeras enligt gäldenärens hemvist i stället för där lånet är bokat. Avsättningar som visas under kreditexponeringarna avser endast specifika reserveringar och innehåller inte homogena eller kollektiva reserveringar.

Informationen som presenteras nedan avseende SEB-koncernen skall ses som ett komplement till SEB:s redan publicerade information i årsredovisningen, den årliga Pelare III-rapporteringen samt vår kvartalsvisa rapportering.

För att underlätta för läsaren finns informationen bifogad både i PDF- och Excelformat.

Ladda ner dokument i PDF

Ladda ner dokument i Excel