Tyst period

2021-04-01 08:00 - 2021-04-28 07:00

Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.