Bokslutskommuniké för 2020

2021-01-27 07:00

Presskonferens samma dag på Kungsträdgårdsgatan 8. 
Johan Torgeby presenterar Årsbokslutet för 2020.