Bokslutskommuniké för 2019

2020-01-29 07:00
Kungsträdgårdsgatan 8

Presskonferens samma dag på Kungsträdgårdsgatan 8. 
Johan Torgeby presenterar Årsbokslutet för 2019.