Bokslutskommuniké för 2018

2019-01-30 07:00
Kungsträdgårdsgatan 8

Presskonferens samma dag på Kungsträdgårdsgatan 8. 
Johan Torgeby presenterar Årsbokslutet för 2018.