Bokslutskommuniké för 2017

2018-01-31 07:00
Kungsträdgårdsgatan 8

Presskonferens samma dag på Kungsträdgårdsgatan 8. 
Johan Torgeby presenterar Årsbokslutet för 2017.