Utbetalning av utdelningen

2017-04-04 09:00

Detta datum är föreslaget som utbetalningsdag för aktieutdelningen.