Bokslutskommuniké för 2016

2017-02-01 07:00
Kungsträdgårdsgatan 8

Presskonferens samma dag på Kungsträdgårdsgatan 8.
Annika Falkengren presenterar Årsbokslutet för 2016.