Avstämningsdag för aktieutdelningen

2017-03-30 09:00

Detta datum är föreslaget som avstämningsdag för aktieutdelningen.