Tyst period

2016-10-07 08:00 - 2016-10-20 07:00

Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.