Utbetalning av utdelningen

2016-03-31 09:00

Detta datum är föreslaget som utbetalningsdag för aktieutdelningen.