Bokslutskommuniké för 2015

2016-02-04 07:00
Kungsträdgårdsgatan 8

Presskonferens samma dag på Kungsträdgårdsgatan 8.
Annika Falkengren presenterar Årsbokslutet för 2015.