Avstämningsdag för aktieutdelningen

2016-03-24 09:00

Detta datum är föreslaget som avstämningsdag för aktieutdelningen.