Utbetalning av utdelningen

2015-04-01 08:00

Detta datum är föreslaget som utbetalningsdag för aktieutdelningen.