Bokslutskommuniké för 2014

2015-01-29 07:00
Kungsträdgårdsgatan 8

Presskonferens samma dag på Kungsträdgårdsgatan 8.
Annika Falkengren presenterar Årsbokslutet för 2014.