Tyst period

2014-01-09 20:00 - 2014-03-04 00:00

Ingen finansiell kommunikation med media, investerare, analytiker eller övriga kommer att genomföras under den tysta perioden före offentliggörandet av kvartalets resultat.