Bokslutskommuniké för 2013

2014-02-05 19:00 - 2014-02-05 13:00
Kungsträdgårdsgatan 8

Presskonferens på Kungsträdgårdsgatan 8. 
Annika Falkengren presenterar Årsbokslutet för 2013.