Resultaträkning

Helår
Mkr2017201620152014
Räntenetto19 89318 73818 93819 943
Provisionsnetto17 72516 62818 34517 547
Nettoresultat av finansiella transaktioner6 8807 0565 4784 473
Övriga intäkter netto1 1128291 0024 534
Intäkter45 60943 25143 76346 497
Personalkostnader-14 025-14 422-14 436-13 760
Övriga kostnader-6 947-6 619-6 355-6 815
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-964-771-1 011-1 129
Kostnader-21 936-21 812-21 802-21 704
Resultat före kreditförluster23 67221 43921 96124 793
Kapitalvinster och -förluster från materiella och
immateriella tillgångar
-162-150-213-121
Kreditförluster-808-993-883-1 324
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster22 70220 29620 86523 348
Jämförelsestörande poster-1 896-5 429
Rörelseresultat20 80614 86720 86523 348
Skatt-4 562-4 249-4 284-4 129
Årets resultat16 24410 61816 58119 219
Minoritetens andel1
Aktieägarnas andel16 24410 61816 58119 218

Kvartal2017201620152014
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto5 1845 0804 9134 7164 7984 6574 6474 6364 6774 6834 6324 9465 0105 1724 9434 818
Provisionsnetto4 7394 0264 6914 2684 6094 0484 0743 8974 3954 0865 1944 6704 8674 1484 5134 019
Nettoresultat av finansiella transaktioner1 6301 7261 4612 0632 0381 9151 7181 3851 6231 1529941 7097611 0111 2451 456
Övriga intäkter netto305308341157173175177,1191963479304585281762132 0352 20625340
Intäkter11 85811 14111 40511 20411 61810 79510 61610 22211 2809 94910 99611 53812 67312 53710 95410 333
Personalkostnader-3 523-3 378-3 533-3 590-3 774-3 530-3 507-3 611-3 524-3 602-3 754-3 556-3 414-3 392-3 493-3 461
Övriga kostnader-1 830-1 719-1 741-1 657-1 727-1 624-1 648-1 620-1 731-1 436-1 505-1 683-1 945-1 667-1 664-1 539
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar-252-325-199-189-208-201-177-185-223-284-259-245-342-320-239-228
Kostnader-5 605-5 423-5 473-5 436-5 709-5 355-5 332-5 416-5 478-5 322-5 518-5 484-5 701-5 379-5 396-5 228
Resultat före kreditförluster6 2535 7195 9335 7675 9095 4405 2844 8065 8024 6275 4786 0546 9727 1585 5585 105
Kapitalvinster och -förluster från materiella och
immateriella tillgångar
-37-54-37-34-67-14-47-22-78-53-6-76-85-20-248
Kreditförluster *-105-284-214-204-284-197-221-291-219-256-220-188-310-473-283-258
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster6 1125 3805 6815 5295 5585 2295 0164 4935 5054 3185 2525 7906 5776 6655 2514 855
Jämförelsestörande poster520-5 949
Rörelseresultat-1 8965 3805 6815 5295 5585 2295 535-1 4565 5054 3185 2525 7906 5776 6655 2514 855
Skatt4 216-1 138-1 153-1 239-1 314-1 080-1 017-838-904-915-1 326-1 139-889-1 192-1 077-971
Årets resultat-1 0324 2434 5284 2904 2444 1494 519-2 2944 6013 4033 9264 6515 6885 4734 1743 884
Minoritetens andel10
Aktieägarnas andel3 1844 2434 5284 2904 2444 1494 519-2 2944 6013 4033 9264 6515 6885 4724 1743 884
* Inklusive värdeförändring på övertagen egendom