Nettoresultat av finansiella transaktioner

Helår
Mkr 2020201920182017201620152014
Aktier och relaterade derivat1 1972 6286371 4101 173-1411 899
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat244-37636-369228266-1 913
Valutarelaterade3 8644 1193 5804 0233 6983 8313 091
Annan livförsäkringsintäkt6617229841 7381 9191 3601 552
Övrigt3091852427837162-156
Nettoresultat finansiella transaktioner6 2757 6176 0796 8807 0565 4784 473
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer-211-1-119-210-219603-301

Helår2020201920182017201620152014
Mkr Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Aktier och relaterade derivat7797471 159-1 489755586449838-157449372-27-32473320649456669276-228677-1 069-1 3001 551201172684842
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat-21616900-456582-407-153-59343240-343397170-7-183-350-68-176112360-6781 0751 159-1 290-830-105-536-442
Valutarelaterade6985991 0541 5131 1329509411 0971 1216841 0447311 0497408681 3671 1148928967971 1149028539621 078714650649
Annan livförsäkringsintäkt301245228-113219150200152117194463210429494436378549512489369454224228454418357400377
Övrigt222147200-259134-84468988-617014513272018-1318-558756205432-106-1274730
Nettoresultat finansiella transaktioner1 7841 7543 541-8042 8221 1961 4822 1181 5121 5061 6061 4551 6301 7261 4612 0632 0381 9151 7181 3851 6231 1529941 7097611 0111 2451 456
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer302189581-1 282267-160-102-6-15790-55361291-81-61223-84-205-1531216342134-36-40-144-81