Nettoresultat av finansiella transaktioner

Helår
Mkr 2017201620152014
Aktier och relaterade derivat1 4101 173-1411 899
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat-369228266-1 913
Valutarelaterade4 0233 6983 8313 091
Annan livförsäkringsintäkt1 7381 9191 3601 552
Övrigt7837162-156
Nettoresultat finansiella transaktioner6 8807 0565 4784 473
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer-210-219603-301

Helår20182017201620152014
Mkr Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Aktier och relaterade derivat372-27-32473320649456669276-228677-1 069-1 3001 551201172684842
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat-343397170-7-183-350-68-176112360-6781 0751 159-1 290-830-105-536-442
Valutarelaterade1 0447311 0497408681 3671 1148928967971 1149028539621 078714650649
Annan livförsäkringsintäkt463210429494436378549512489369454224228454418357400377
Övrigt7014513272018-1318-558756205432-106-1274730
Nettoresultat finansiella transaktioner1 6061 4551 6301 7261 4612 0632 0381 9151 7181 3851 6231 1529941 7097611 0111 2451 456
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer-55361291-81-61223-84-205-1531216342134-36-40-144-81