Nettoresultat av finansiella transaktioner

Helår
Mkr 20182017201620152014
Aktier och relaterade derivat6371 4101 173-1411 899
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat636-369228266-1 913
Valutarelaterade3 5804 0233 6983 8313 091
Annan livförsäkringsintäkt9841 7381 9191 3601 552
Övrigt2427837162-156
Nettoresultat finansiella transaktioner6 0796 8807 0565 4784 473
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer-119-210-219603-301

Helår201920182017201620152014
Mkr Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Aktier och relaterade derivat586449838-157449372-27-32473320649456669276-228677-1 069-1 3001 551201172684842
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat-407-153-59343240-343397170-7-183-350-68-176112360-6781 0751 159-1 290-830-105-536-442
Valutarelaterade9509411 0971 1216841 0447311 0497408681 3671 1148928967971 1149028539621 078714650649
Annan livförsäkringsintäkt150200152117194463210429494436378549512489369454224228454418357400377
Övrigt-84468988-617014513272018-1318-558756205432-106-1274730
Nettoresultat finansiella transaktioner1 1961 4822 1181 5121 5061 6061 4551 6301 7261 4612 0632 0381 9151 7181 3851 6231 1529941 7097611 0111 2451 456
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer-160-102-6-15790-55361291-81-61223-84-205-1531216342134-36-40-144-81