Nettoresultat av finansiella transaktioner

Helår
Mkr 201620152014
Aktier och relaterade derivat1 173-1411 899
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat228266-1 913
Valutarelaterade3 6993 8313 091
Annan livförsäkringsintäkt1 9191 3601 552
Övrigt37162-156
Nettoresultat finansiella transaktioner7 0565 4784 473
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer-219603-301

Helår2017201620152014
Mkr Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Aktier och relaterade derivat320649456669276-228677-1 069-1 3001 551201172684842
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat-183-350-68-176112360-6781 0751 159-1 290-830-105-536-442
Valutarelaterade8681 3671 1148928967971 1149028539621 078714650649
Annan livförsäkringsintäkt436378549512489369454224228454418357400377
Övrigt2018-1318-558756205432-106-1274730
Nettoresultat finansiella transaktioner1 4612 0632 0381 9151 7181 3851 6231 1529941 7097611 0111 2451 456
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer-81-61223-84-205-1531216342134-36-40-144-81