Nettoresultat av finansiella transaktioner

Helår
Mkr 201620152014
Aktier och relaterade derivat1 173-1411 899
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat228266-1 913
Valutarelaterade3 6993 8313 091
Annan livförsäkringsintäkt1 9191 3601 552
Övrigt37162-156
Nettoresultat finansiella transaktioner7 0565 4784 473
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer-219603-301

Helår2017201620152014
Mkr Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Aktier och relaterade derivat473320649456669276-228677-1 069-1 3001 551201172684842
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat-7-183-350-68-176112360-6781 0751 159-1 290-830-105-536-442
Valutarelaterade7408681 3671 1148928967971 1149028539621 078714650649
Annan livförsäkringsintäkt494436378549512489369454224228454418357400377
Övrigt272018-1318-558756205432-106-1274730
Nettoresultat finansiella transaktioner1 7261 4612 0632 0381 9151 7181 3851 6231 1529941 7097611 0111 2451 456
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer291-81-61223-84-205-1531216342134-36-40-144-81