Kreditförluster, netto

Helår
Mkr2017201620152014
Reserveringar:
Gruppvisa reserveringar, netto59242436873
Specifika reserveringar-1 309-734-1 058-1 448
Återförda ej längre erforderliga specifika reserveringar 760338507279
Reserveringar för utombalansposter, netto-30433-42
Reserveringar, netto592-311-112-338
Bortskrivningar:00
Bortskrivningar, totalt -1 480-1 480-2 256-2 401
Återförda specifika reserveringar utnyttjade för nedskrivningar-1 3675841 3011 229
Bortskrivningar ej tidigare reserverade för318-896-955-1 172
Återvinningar på tidigare års nedskrivningar230214184186
Nedskrivningar, netto-820-682-771-986
Kreditförluster, netto-228-993-883-1 324
Värdeförändring på övertagen egendom
Kreditförluster inkl värdeförändring, netto-228-993-883-1 324

Kvartal2017201620152014
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Reserveringar:
Gruppvisa reserveringar, netto356205195-164153-151-104144221116-751744672857447
Specifika reserveringar14-469-499-355-169-71-51-443-222-229-223-384-524-634-170-120
Återförda ej längre erforderliga specifika reserveringar 3364259404747267125585824214852668774
Reserveringar för utombalansposter, netto-265-8-1259-18-2432-5-321-11
Reserveringar, netto377-195-54-11660-91-88-19233-23-61-62-37-282-9-10
Bortskrivningar:
Bortskrivningar, totalt -628-196-375-168-602-370-262-246-563-699-614-379-671-783-584-363
Återförda specifika reserveringar utnyttjade för nedskrivningar11034156182061869210024743041021432953827290
Bortskrivningar ej tidigare reserverade för-519-162-219-149-396-184-170-146-316-269-204-165-342-245-312-273
Återvinningar på tidigare års nedskrivningar37735961527837476436453969543825
Nedskrivningar, netto-161-161-161-88-344-106-133-99-252-233-159-126-273-191-274-248
Kreditförluster, netto-482-89-214-204-284-197-221-291-219-256-220-188-310-473-283-258
Värdeförändring på övertagen egendom
Kreditförluster inkl värdeförändring, netto-105-284-214-204-284-197-221-291-219-256-220-188-310-473-283-258