Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Finansiell statistik SEB-koncernen

I detta avsnitt kan du studera finansiell statistik för SEB koncernen från 2014.

Nyckeltal

Läs mer om Nyckeltal för SEB-koncernen

Resultaträkning

Läs mer om Bankens resultaträkning

Provisionsnetto

I denna post ingår intäkter från olika tjänster såsom kort- och betaltjänster, värdepappershantering, fonder, aktiehandel och rådgivningstjänster.

Läs mer om Provisionsnettot

Nettoresultat av finansiella transaktioner

I denna post ingår såväl realiserade vinster och förluster i samband med försäljning av aktier obligationer och andra finansiella instrument som orealiserade värdeförändringar på koncernens handelslager av värdepapper. Även resultatet av valutahandeln ingår i denna post.

Läs mer om Nettoresultat av finansiella transaktioner

Kreditförluster

Koncernens kreditförluster utgörs dels av konstaterade förluster, dels av sannolika förluster, där SEB fastställt att motparten troligtvis inte kommer att fullgöra sina betalningsförpliktelser.

Läs mer om koncernens kreditförluster

Kreditexponering fördelad per bransch

Läs mer om koncernens kreditexponering fördelad per bransch

Balansräkning

Läs mer om koncernens balansräkning i en förkortad form