Resultaträkning internationellt nätverk och elimineringar

Helår
Mkr20152014
Intäkter3 3482 720
Kostnader-1 479-1 084
Resultat före kreditförluster1 8691 636
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar01
Kreditförluster-49-6
Rörelseresultat1 8201 631

Kvartal201620152014
MkrQ1Q4Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Intäkter809956715887790697770591662
Kostnader-338-452-336-362-329-183-403-237-261
Resultat före kreditförluster471504379525461514367354401
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar0-31201000
Kreditförluster-16-811-22-30-1576-4
Rörelseresultat455493391505431500374360397