Resultaträkning Norge

Helår
Mkr20152014
Intäkter3 3783 991
Kostnader-1 195-1 180
Resultat före kreditförluster2 1832 811
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar00
Kreditförluster-57-78
Rörelseresultat2 1262 733

Kvartal201620152014
MkrQ1Q4Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Intäkter8849327189078219231 439841788
Kostnader-228-319-356-301-219-321-310-327-222
Resultat före kreditförluster6566133626066026021 129514566
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar
Kreditförluster-15-11-15-15-16-12-16-38-12
Rörelseresultat6416023475915865901 113476554