Resultaträkning Lettland

Helår
Mkr20152014
Intäkter934949
Kostnader-502-537
Resultat före kreditförluster432412
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar-58-20
Kreditförluster-118-180
Rörelseresultat256212

Kvartal201620152014
MkrQ1Q4Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Intäkter221240232226236229238239243
Kostnader-136-132-116-125-129-155-122-137-123
Resultat före kreditförluster8510811610110774116102120
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar-19-28-23-114-278-87
Kreditförluster-25-32-39-32-15-83-20-28-49
Rörelseresultat4148545896-361046678