Resultaträkning Finland

Helår
Mkr20152014
Intäkter1 8291 820
Kostnader-741-713
Resultat före kreditförluster1 0881 107
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar10
Kreditförluster-8-7
Rörelseresultat1 0811 100

Kvartal201620152014
MkrQ1Q4Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Intäkter432450420494465423463523411
Kostnader-185-188-174-188-191-193-168-183-169
Resultat före kreditförluster247262246306274230295340242
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar1
Kreditförluster-3-2-2-4-1-4-2
Rörelseresultat244261244302274229295336240