Resultaträkning Estland

Helår
Mkr20152014
Intäkter1 2601 226
Kostnader-568-539
Resultat före kreditförluster692687
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar-1-15
Kreditförluster3615
Rörelseresultat727687

Kvartal201620152014
MkrQ1Q4Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Intäkter304300315317328316307304299
Kostnader-196-144-139-141-144-136-140-136-127
Resultat före kreditförluster108156176176184180167168172
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar-1-6-113-1
Kreditförluster721-11-12716-12-516
Rörelseresultat115177164175211190144166187