Resultaträkning Danmark

Helår
Mkr20152014
Intäkter2 6973 114
Kostnader-1 311-1 241
Resultat före kreditförluster1 3861 873
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar11
Kreditförluster36-163
Rörelseresultat1 4231 711

Kvartal201620152014
MkrQ1Q4Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Intäkter705967689-131 054765648872829
Kostnader-300-349-308-343-311-305-336-344-256
Resultat före kreditförluster405618381-356743460312528573
Kapitalvinster och -förluster från tillgångar101
Kreditförluster-8-8-964-11-20-120-13-10
Rörelseresultat397611372-292732440193515563