Geografisk statistik

SEB har lokal närvaro i de nordiska och baltiska länderna, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland och global närvaro genom sitt internationella nätverk i ytterligare ett tiotal länder.