Nettoresultat av finansiella transaktioner

Helår
Mkr 2013201220112010200920082007200620052004200320022001
Aktier och relaterade derivat1 235518-21629-651 4165203421 6209641 0011792 139
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat-89721 057478803-1 059-1011 424-6191 1164731 588661
Valutarelaterade2 7913 1632 9812 0893 8763 0762 8202 2702 3911 9751 8961 4091 536
Övriga livförsäkringsintäkter, netto00
Andra finansiella instrument *211-31200-1 879-1 286-767-183
Nedskrivningar00-471-59-158-4750
Övrigt34-74-469-48-161-463000-1 879-1 286-767-183
Nettoresultat finansiella transaktioner4 0524 5793 5483 1484 4532 9703 2394 0363 3922 1762 0842 4094 153
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer0
* Från 2005 omklassificerade i enlighet med IAS 39. Merparten är ränterelaterade.

Kvartal201320122011201020092008200720062005200420032002
Mkr Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Aktier och relaterade derivat5417277-40-12289-175416-17-357207146-3219033313847-41-1669545048930617115790126147-68153114143930291275124170263383148125191319366488-233-9014595591 40481
Räntebärande värdepapper och relaterade derivat-93-654442297137-876776-64793110218-7016205327210-3356858111-114108-1 164-477-782513645529287288320-747-18529122366382-321689178-54149200858516196182228226205
Kapitalmarknadsrelaterade7616596507218858095888818486136598616004965034906781 0481 1221 0281 227270747832740855706519659450645516183106566146536645628373031374685661 346283106325972871 630286
Övriga livförsäkringsintäkter, netto
Andra finansiella instrument *-8226320-1427-11-2321-9-675-640-65-499-283-189-390-424-869-16492174-28565-1 476347
Nedskrivningar-170-148-15352-54-12-9-29-56-64-86-389
Övrigt-2393-12-24-281-536-178-146-1516822-68-10-2-40-58-61-65-39800000000000000-675-640-65-499-283-189-390-424-869-16492174-28565-1 476347
Nettoresultat finansiella transaktioner1 1868251 0879549821 0911 1271 3795899038251 2315067249739459339341 4661 1201 7232471 161-1614201631 3451 3111 1208901 0479793662121 132292397650591 175323855467081 8234023042389096391 784919
Varav orealiserade värderingsjusteringar hänförliga till motpartsrisk och egen kreditvärdighet avseende derivat och utgivna obligationer
* Från 2005 omklassificerade i enlighet med IAS 39. Merparten är ränterelaterade.