Kapitalbas för SEB:s finansiella företagsgrupp

Kvartal2013201220112010200920082007200620052004
Mkr31 Dec30 Sep30 Jun31 Mar31 Dec30 Sep30 Jun31 Mar31 Dec30 Sep30 Jun31 Mar31 Dec30 Sep30 Jun31 Mar31 Dec30 Sep30 Jun31 Mar31 Dec30 Sep30 Jun31 Mar31 Dec30 Sep30 Jun31 Mar31 Dec30 Sep30 Jun31 Mar31 Dec30 Sep30 Jun31 Mar31 Dec
Eget kapital enligt balansräkningen122 814115 671109 380106 044109 513113 618110 992107 594109 161107 230102 82197 85699 54397 10598 21499 52299 66998 97898 80198 74483 72975 80474 79977 01276 71972 95970 30166 01467 26763 53459 54659 85656 79655 25952 93352 69251 008
./. Beslutad utdelning föregående år (exkl återköpta aktier)-8 719-4 524-3 011-1 501-6 028-2 878-1 918-959-3 836-2 468-1 646-823-3 291-1 646-1 097-2 743-2 193-4 442-4 070-1 563-3 189-3 177-2 902-2 908
./. Uppskattad utdelning innevarande år (exkl återköpta aktier)-3 339-2 226-1 112-4 442-3 075-2 049-1 020-2 375-797-2 180-1 452-726
./:Avdrag för investeringar utanför den finansiella företagsgruppen-67-65-66-63-64-63-66-41-41-42-41-41-40-34-36-39-47-70-74-76-76-76-73-89-81-82-83-86
./. Övriga avdrag utanför den finansiella företagsgruppen-2 710-2 078-1 758-4 769-4 451-3 902-3 753-4 110-3 728-3 375-2 533-2 966-2 688-2 261-2 037-2 747-2 570-2 198-2 006-3 600-2 878-2 359-2 272-3 169-2 975-3 298-2 809-2 958-2 622-2 500-2 066-1 910-1 730-1 624-1 510-1 477-1 162
= Eget kapital i kapitaltäckningen111 318109 004104 54599 71198 970106 775105 255102 484101 556101 34598 60194 02693 52493 16495 04493 99394 85996 71096 72195 06880 77570 03070 22868 20069 22166 50465 36061 95060 57558 65955 91753 96051 88951 45549 97147 58746 9381
Primärkapitaltillskott7 7117 4547 8488 50214 00413 86714 49514 35014 61414 93714 39514 17214 59314 73215 97915 72716 22312 80313 88314 53012 37111 44811 29310 84910 9077 1257 5277 7227 5438 0677 9528 1337 9627 9207 6507 3633 314
Justering för säkringskontrakt-401 2051 325-356-473-2001084362294331 7342 2331 7551 085-57-275-419-437-913-1 326-1 395280822306237-8217730551-22176-809661 0275921 260
Reserveringsnetto för IRK-rapporterade kreditexponeringar-345-27600000-172-108-120-27900000-297-374-604-527-1 133-150-143-22-235-2440-139
Minoritetsintresse779780780779780780869
./. Orealiserade vinster för finansiella tillgångar som kan säljas-1 734-1 333-1 031-1 109-597-73432727178521 2631 7141 7241 3481 5118701 0961 3102 7983 2153 0623 7122 0241 597572127-264-296-388-462-356-422-352-555-432-344
./. Exponeringar för vilka riskvägda tillgångar ej beräknas-647-675-779-762-802-749-772-734-914-1 010-1 067-1 034-1 184-1 175-1 457-1 324-1 169-1 037-939-630
./. Goodwill (8)-4 085-4 057-4 106-4 055-4 147-4 109-4 179-4 173-4 147-4 215-4 180-4 110-4 174-4 184-4 374-4 374-4 464-4 364-4 497-6 949-7 305-7 012-6 642-6 535-6 079-5 494-5 464-5 432-5 341-5 506-6 512-6 359-6 265-6 299-5 705-5 513-5 106
./. Övriga immateriella tillgångar-2 443-2 465-2 564-2 528-2 559-3 263-3 310-3 126-2 943-2 896-2 790-2 608-2 564-2 633-2 683-2 570-2 616-2 465-2 459-2 308-2 090-1 574-1 508-1 332-1 135-935-527-568-712-673-655-671-697-516-460-449-495
./. Uppskjutna skattefordringar-1 576-1 672-1 887-1 883-2 003-968-1 067-1 181-1 293-1 359-1 721-2 031-1 694-1 441-1 768-1 636-1 609-1 152-784-1 509-1 822-423-796-741-786-829-626-857-1 066-1 322-1 337-1 129-1 208-1 018-1 401-1 606-1 254
= Primärkapital (tier 1)108 159107 185103 35197 520102 393111 346110 873108 156107 711107 967105 956102 362101 980100 896102 195100 411101 604100 994103 20699 56482 46376 31175 27872 32272 70266 17266 18362 68560 66258 74155 96454 21253 07552 79350 99549 07844 266
Tidsbundna förlagslån6 7396 5676 6546 3226 5156 3824 4454 7094 8154 9904 9464 8964 9225 0145 21710 36611 02818 62619 75520 01721 55219 29318 51018 44618 67018 44818 61523 49722 77023 43623 29123 88623 80223 58219 52018 52921 845
./. Avdrag för återstående löptid-54-53-53-51-39-38-40-261-320-331-305-360-361-368-383-554-658-641-679-735-2 242-1 943-1 512-1 567-1 414-1 485-1 545-1 578-1 289-1 359-1 342-1 326-973-942-1 315-1 279-950
Eviga förlagslån6136566801 7281 8902 1042 1692 0122 2254 3723 9783 9234 1527 0507 7387 1377 3867 2758 05712 40814 42114 35712 59912 85714 25613 67114 16714 30313 97310 77711 37112 14212 6555 5837 0456 0085 378
Reserveringsnetto för IRK-rapporterade kreditexponeringar-345-276537419485467153-172-108-120-2793918081 4491 349-297-374-604-527-1 133-150-143-22-235-244277-139
Orealiserade vinster för finansiella tillgångar som kan säljas1 5151 2701 1831 0749909149307057997286024905114845046156424943003541 2211 5701 0561 160451348581422381463421399
./. Exponeringar för vilka riskvägda tillgångar ej beräknas-647-675-779-762-802-749-772-734-914-1 010-1 067-1 034-1 184-1 175-1 457-1 324-1 169-1 037-939-630
./:Avdrag för investeringar utanför den finansiella företagsgruppen-67-65-66-63-64-63-66-41-41-42-41-41-40-34-36-39-47-70-74-76-76-76-74-89-81-82
./:Avdrag för investeringar utanför den finansiella företagsgruppen-6 538-6 538-6 538-5 250
= Supplementärkapital (tier 2)1 2168861 6183 4178 9759 0176 8196 2186 4568 5877 8347 8778 09111 77913 03217 55016 88524 27325 81630 81133 74333 05130 43630 78531 64730 65632 09536 50535 83533 31733 74135 10135 48428 22325 25023 25826 273
./. Avdrag för investeringar i försäkringsverksamhet-10 501-10 500-10 500-10 500-10 500-10 500-10 501-10 500-10 500-10 500-10 500-10 500-10 601-10 600-10 621-10 620-10 620-10 594-10 591-10 591-10 592-10 576-10 583-10 583-10 500-10 500-10 500-10 500-11 682-11 690-11 690-11 690-11 459
./. Avdrag för övriga investeringar utanför den finansiella företagsgruppen0000000-83-86-464-503-498-516-537-524-352-351-401
./. Avdrag för pensionstillgångar utöver relaterade förpliktelser-2 298-1 160-258-485-758-222-437-681-933-422-652-869-1 119-543-864-1 113-1 396-863-1 117-1 316-1 497-784-950-1 099-1 233-611-710-826-932
= Kapitalbas107 077106 911104 969100 937100 867109 605106 707103 116103 445105 617102 60898 80699 149101 523103 858106 342107 345113 803117 288118 359104 72397 65193 80791 01992 97385 30286 51387 28884 92280 34577 88177 36576 34068 80264 20360 29558 679