Geografisk statistik

SEB har lokal närvaro i de nordiska och baltiska länderna, Tyskland, Polen, Ukraina och Ryssland och global närvaro genom sitt internationella nätverk i ytterligare ett tiotal länder.

Från och med januari 2007 presenterar SEB även sin finansiella rapportering per land.

Läs mer om våra marknader under "Här finns vi".

Läs mer:
Resultaträkning Sverige
Resultaträkning Norge
Resultaträkning Danmark
Resultaträkning Finland
Resultaträkning Tyskland
Resultaträkning Estland
Resultaträkning Lettland
Resultaträkning Litauen
Resultaträkning övriga länder och elimineringar