Stora företag och institutioner TCM

Helår
Mkr201520142013201220112010200920082007
Räntenetto7789549191 1041 1721 5242 1441 834624
Provisionsnetto1 5791 4451 1301 1661 2591 5921 7582 2762 636
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
4 0732 9533 6523 8384 0443 4694 5073 8452 482
Livförsäkringsintäkter netto000000000
Övriga intäkter netto6817-107-4221275-16336
Intäkter6 4985 3695 5946 1046 4976 5978 4847 9396 078
Personalkostnader-1 774-1 747-1 745-1 448-1 740-1 931
Övriga kostnader-2 024-2 259-2 053-1 735-1 629-1 538
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-114-135-35-34-31-28
Kostnader-3 912-4 141-3 833-3 217-3 400-3 497
Resultat före kreditförluster2 1922 3562 7645 2674 5392 581
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
-120-1-1-1
Kreditförluster0-3267-297-85
Rörelseresultat2 1912 3552 7665 3334 2412 495
K/I-tal0,640,640,580,380,430,58

Kvartal201520142013201220112010200920082007
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto231194109244222202291239255196245223249236307312370236318248459382315368394614590546976315253290217163100144
Provisionsnetto259264819237361253536295235272411212288341278259362371208318487356437312444412549353372594782528655627718636
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
1 1911 0026711 2095496728099231 0467299589199088301 0661 0349439751 0421 0846456961 2748546958621 3361 6142 00387388980186-151 1561 155
Livförsäkringsintäkter netto00
Övriga intäkter netto5312668650-47-10-22-68-7-1113-4-241242-3-4-153431-1450-4881410142832712
Intäkter1 6861 4911 6251 6961 1401 1331 6861 4101 5261 1751 5461 3471 4341 4201 6471 6031 6791 5941 5721 6521 5881 4302 0111 5681 5641 8872 5202 5133 3031 7901 9389081 0721 0582 0011 947
Personalkostnader-445-428-438-463-384-435-450-478-482-365-480-418-214-313-467-454-422-380-508-430-480-405-547-499
Övriga kostnader-510-508-506-500-555-538-604-562-552-465-531-505-436-429-446-424-432-369-414-414-387-384-384-383
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-39-25-25-25-53-26-29-27-9-9-9-8-10-8-8-8-10-8-7-6-9-6-6-7
Kostnader-994-961-969-988-992-999-1 083-1 067-1 043-839-1 020-931-660-750-921-886-864-757-929-850-876-795-937-889
Resultat före kreditförluster4404596786156875954895855455919916379041 1371 5991 6272 4391 0331 009581962631 0641 058
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
-12-1-10-1
Kreditförluster-2-111152-10-11-64-196-68-13-20-38-25-22
Rörelseresultat4404596776156855954885875465919916381 0551 1271 5881 5632 243965996371962241 0391 036
K/I-tal0,690,680,590,620,590,630,690,650,660,590,510,590,420,400,370,350,260,420,480,940,820,750,470,46