Stora företag och institutioner GTS

Helår
Mkr201520142013201220112010200920082007
Räntenetto1 2701 3941 0391 5181 5411 3501 2381 5261 479
Provisionsnetto1 6801 5461 3811 3841 3991 4911 6731 5791 599
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
-84757199183596395
Livförsäkringsintäkter netto000000000
Övriga intäkter netto61630404649511328
Intäkter2 9483 0032 5072 9613 0772 9733 0213 1813 201
Personalkostnader-550-561-539-549-437-411
Övriga kostnader-1 342-1 329-1 474-1 488-1 314-1 317
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-15-12-32-62-8-8
Kostnader-1 907-1 902-2 045-2 099-1 759-1 736
Resultat före kreditförluster1 0541 1759289221 4221 465
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
-3-4-800
Kreditförluster159-2-188-7-4
Rörelseresultat1 0661 1809187341 4151 461
K/I-tal0,640,620,690,690,550,54

Kvartal201520142013201220112010200920082007
MkrQ4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1
Räntenetto350332280308317320400357255248268268334341414429397403396345367321321341268268352350368394400364363388393335
Provisionsnetto432403429416420351397378349332370330329325378352344331372352334355416386415436421401389384409397403390409397
Nettoresultat av
finansiella transaktioner
-4310101513912138221611-711411202883527162515131620101810181725252223
Livförsäkringsintäkter netto
Övriga intäkter netto13-92554210695961781611109161012111281615233510585
Intäkter739758710741755685813750622608663614665673823800777773786741744702774753708728809776777791830783801808832760
Personalkostnader-136-134-139-141-135-142-141-143-135-128-139-137-120-128-152-149-111-105-115-106-110-96-107-98
Övriga kostnader-340-328-347-327-323-321-354-331-427-340-365-342-346-365-399-378-334-311-341-328-360-315-328-314
Av- och nedskrivningar
av materiella och
immateriella tillgångar
-5-4-3-3-3-3-3-3-2-16-12-2-30-14-14-4-2-2-1-3-3-1-2-2
Kostnader-481-466-489-471-461-466-498-477-564-484-516-481-496-507-565-531-447-418-457-437-473-412-437-414
Resultat före kreditförluster184207334329316307288264180218258272212221244245330373373346328396395346
Kapitalvinster och -förluster
från materiella och
immateriella tillgångar
-30-1-2-1-62-1-3
Kreditförluster7-27310-54-311-3-7-89-17-39-43-7-2-2
Rörelseresultat191205338332326306281267171231254262123204205202330366373346328394393346
K/I-tal0,720,690,590,590,590,600,630,640,760,690,670,640,700,700,700,680,580,530,550,560,590,510,530,54